Shubh Ratri Marathi Quote Pictures, Graphics & Messages For Facebook, Whatsapp, Pinterest, Instagram

Shubh Ratri Shubh Swapn

शुभ रात्री शुभ स्वप्न 🙂

This picture was submitted by Smita Haldankar.

HTML Embed Code
BB Code for forums
Comments Off on Shubh Ratri Shubh Swapn

Contributor:

Shubh Ratri – Aakashatle Tare Kadhich Mojun Hot Nahi

आकाशातले तारे कधीच मोजून होत नाहीत
माणसाच्या गरजा कधीच संपत नाहीत
शक्य तेवढे तारे मोजून समाधानी रहावं
आयुष्य जास्त सुंदर वाटत…!!!
।। शुभ रात्री ।। 🙂

This picture was submitted by Smita Haldankar.

HTML Embed Code
BB Code for forums
Comments Off on Shubh Ratri – Aakashatle Tare Kadhich Mojun Hot Nahi

Contributor:

Shubh Ratri – Chandrachi Savli Dokyavar Aali

चंद्राची सावली डोक्यावर आली
चिमुकल्या पावलांनी
चांदणी अंगणात आली
आणि हळूच कानात सांगून गेली
झोपा आता रात्र झाली ….!!
शुभ रात्री 🙂

This picture was submitted by Smita Haldankar.

HTML Embed Code
BB Code for forums
Comments Off on Shubh Ratri – Chandrachi Savli Dokyavar Aali

Contributor:

Shubh Ratri

कळी सारखे उमलुन फुला सारखे फुलत जावे
क्षणा क्षणांच्या लाटांवर आयुष्य झुलत जावे
अश्रु असो कोणाचेही आपण विरघळुन जावे
नसो कोणीही आपले आपण मात्र कोणाचेही व्हावे!! !!
शुभ रात्री !! 🙂

This picture was submitted by Smita Haldankar.

HTML Embed Code
BB Code for forums
Comments Off on Shubh Ratri

Contributor:

Shubh Ratri… Shubh Swapna !

असे ह्रदय तयार करा की त्याला कधी तडा जाणार नाही,
असे हास्य तयार करा की त्याने ह्रदयाला त्रास होणार नाही,
असा स्पर्श करा की त्याने जखम होणार नाही,
अशी नाती तयार करा की त्याचा शेवट कधी होणार नाही
शुभ रात्री…शुभ स्वपन्न ! 🙂

This picture was submitted by Smita Haldankar.

HTML Embed Code
BB Code for forums
Comments Off on Shubh Ratri… Shubh Swapna !

Contributor:

Page 1 of 3123