Search

Friendship in Marathi Pictures, Graphics & Messages For Facebook, Whatsapp, Pinterest, Instagram

Aayushyat Aapan Kadhich Mitra Gamavat Nahi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Aayushyat Aapan Kadhich Mitra Gamavat Nahi Download Image

आयुष्यात आपण कधीच मित्र गमावत नाही, तर आपण फक्त तेच शिकतो की आपले खरे लोक कोण आहेत. This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Surya Ch Tej Tuzi Maitri

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 17
Surya Ch Tej Tuzi Maitri Download Image

फुलांची कोमलता, चंदनाचा सुगंध, चांदण्यांची शीतलता, सुर्याच तेज तुझी मैत्री. This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Jivanachya Pratyek Valnavar Aathvan Yet Rahil

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 10
Jivanachya Pratyek Valnavar Aathvan Yet Rahil Download Image

जीवनाच्या प्रत्येक वळणावर आठवण येत राहील , एकत्र नसलो तरी सुगन्ध दरवळत राहील, कितीही दूर गेलो तरी मैत्रीचे हे नाते , आज आहे तसेच उद्या राहील. This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Maitri Karat Asal Tar Panyasarkhi Nirmal Kara

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 11
Maitri Karat Asal Tar Panyasarkhi Nirmal Kara Download Image

मैत्री करत असाल तर पाण्यासारखी निर्मळ करा दूरवर जाऊन सुध्दा क्षणों क्षणी आठवेल अशी करा!!!! This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Mitr Parisa Sarkhe Asavet

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Mitr Parisa Sarkhe Asavet Download Image

मित्र परिसासारखे असावेत म्हणजे आयुष्याचं सोनं होतं. This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Maitri Hi Nehmi God Asavi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Maitri Hi Nehmi God Asavi Download Image

मैत्री हि नेहमी गोड असावी , जीवनात तिला कशाची तोड नसावी , सुखात ती हसावी , दुखत ती रडवी, पण आयुष्यभर मैत्री सोबत असावी. This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Na Boltach Jyamadhye Sare Samajte Ti Mahnje Maitri Aste

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 12
Na Boltach Jyamadhye Sare Samajte Ti Mahnje Maitri Aste Download Image

जिथे बोलण्यासाठी शब्दांची गरज नसते, आनंद दाखवायला हास्यांची गरज नसते, दुःख दाखवायला आसवांची गरज नसते, न बोलताच ज्यामध्ये सारे समजते, ती म्हणजे मैञी असते….. This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Maitri Asavi Ashi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 24
Maitri Asavi Ashi Download Image

मैत्री असावी अशी… मैत्री असावी अशी… मैत्रीसारखी हसत राहणारी.., हसवत राहणारी… संकटकाळी हात देणारी… आनंदी समयी साद घालणारी… This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Mairi Hi Kandyasarkhi Aste

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 10
Mairi Hi Kandyasarkhi Aste Download Image

मैत्री हि कांद्यासारखी असते तिच्यात अनेक पदर असतात आणि त्या मुळे जीवनात चांगली चव येत असते पण ती मैत्री तोडण्याचा प्रयत्न केला तर हिच मैत्री डोळ्यात पाणी आणत असते. This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Changli Maitri Kalji Purvak Japaychi Aste

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Changli Maitri Kalji Purvak Japaychi Aste Download Image

चांगली मैत्री कोणत्याही नाजूक वस्तु प्रमाणे फार काळजी पूर्वक जपायची असते. This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor: