Search

Prem Marathi Pictures, Graphics & Messages For Facebook, Whatsapp, Pinterest, Instagram

Hazaro Chuku Maf Karat Te Khar Prem

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 6
Hazaro Chuku Maf Karat Te Khar Prem Download Image

एका चुकीमुळे संपतं ते प्रेम आणि हजारो चुका माफ करत ते खर प्रेम. This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Jar Tumche Dole Changle Astil Tar Tumhi Jagachya Premat Padal

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 15
Jar Tumche Dole Changle Astil Tar Tumhi Jagachya Premat Padal Download Image

जर तुमचे डोळे चांगले असतील तर तुम्ही जगाच्या प्रेमात पडाल पण जर तुमची जीभ गोड असेल तर हे जग तुमच्या प्रेमात पडेल.❤ This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Tumchyavar Prem Karnaryach Jag Tumchyavar Aste

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 13
Tumchyavar Prem Karnaryach Jag Tumchyavar Aste Download Image

जगासाठी तुम्ही फक्त कोणी एक असाल, पण तुमच्यावर प्रेम करणार्‍याच जग तुमच्यात असते.❤ This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Prem Madhur Aahe Tyachi Chav Chakha

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 15
Prem Madhur Aahe Tyachi Chav Chakha Download Image

आयुष्य खुप कमी आहे, ते आनंदाने जगा..! प्रेम् मधुर आहे, त्याची चव चाखा..!❤ This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Prem He Tavtavit Disnarya Sunder Gulaba Sarkh Ast

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 20
Prem He Tavtavit Disnarya Sunder Gulaba Sarkh Ast Download Image

प्रॆम हॆ टवटवीत दिसणार्यासुंदर गुलाबासारखं असतं पण त्याचा सुगंध अनुभवायला प्रथमत्याच्या काटयांशी खॆळावं लागत. This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Eka Chuki Mule Sampt Te Prem Hazaro Chuka Maf Karat Te Khar Prem

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 25
Eka Chuki Mule Sampt Te Prem Hazaro Chuka Maf Karat Te Khar Prem Download Image

एका चुकीमुळे संपतं ते प्रेम आणि हजारो चुका माफ करत ते खर प्रेम.❤ This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Prem He Jivanasathi Aahe Pan Jivan He Premasathi Nahi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 15
Prem He Jivanasathi Aahe Pan Jivan He Premasathi Nahi Download Image

प्रेम हे जिवनासाठी आहे , पण जिवन हे प्रेमासाठी नाही, प्रेम हे जिवनात असु शकते, पण जिवन प्रेमात असु शकत नाही , प्रेमात जिवन वाया घालवू नका , पण जिवनात प्रेम करायला विसरु नका. This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Prem Nirman Vahayla Sahwasachi Madat Lagte

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 15
Prem Nirman Vahayla Sahwasachi Madat Lagte Download Image

“प्रेम निर्माण व्हायला सहवासाची मदत लागते. जितका सहवास जास्त तितके प्रेम जास्त. आकर्षणाला एक सेकंदाचा सहवास पुरतो. म्हणुनच आकर्षणाला अस्तित्व काही सेकंदापुरतचं असतं.”❤ This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Aayushyat Prem Kara Pan Premach Pradashan Karu Naka

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 15
Aayushyat Prem Kara Pan Premach Pradashan Karu Naka Download Image

आयुष्यात प्रेम करा, पण प्रेमाचं प्रदर्शन करू नका. This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Aapan Manapasun Prem Kelelya Vyakti Aaplyala Sodun Jatat

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 10
Aapan Manapasun Prem Kelelya Vyakti Aaplyala Sodun Jatat Download Image

आपण मनापासुन प्रेम केलेल्या व्यक्ती आपल्याला सोडुन जाताना ह्रदयात घर करुन जातात … पण जाताना त्याच घराचे दरवाजे बंद करुन जातात. This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor: