Search

Devi Maa Pictures, Graphics & Messages For Facebook, Whatsapp, Pinterest, Instagram

Devi Suktam Hindi Lyrics

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Devi Suktam Hindi Lyrics Download Image

देवीसूक्त : या देवी सर्वभूतेषु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मरताम। ॥1॥ रौद्रायै नमो नित्ययै गौर्य धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्यस्त्रायै चेन्दुरुपिण्यै सुखायै सततं नमः ॥2॥ कल्याण्यै प्रणतां वृद्धयै सिद्धयै कुर्मो नमो नमः। नैर्ऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः ॥3॥ This picture was submitted by Smita Haldankar.

View More

Contributor:

Jai Shri Durga Mata Jai Jai Sainath Maharaj

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Jai Shri Durga Mata Jai Jai Sainath Maharaj Download Image

This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Sarv Mangal Mangalye Lyrics Video

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5


सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोSस्तु ते ।१।
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि ।
गुणाश्रय गुणमये नारायणि नमोSस्तु ते ।२।
शरणागतदीनार्तपरित्राणपारायणे
सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोSस्तु ते ।३।
जय नारायणि नमोSस्तु ते,
जय नारायणि नमोSस्तु ते ।
जय नारायणि नमोSस्तु ते,
जय नारायणि नमोSस्तु ते ।।

Contributor:

Jai Dugeshvari Sarv Mangal Mangalye Mantra

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Jai Dugeshvari Sarv Mangal Mangalye Mantra Download Image

जय दुर्गेश्वरी सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तु ते।। This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Mata Jagdamba Ke Sewak Hanuman

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Mata Jagdamba Ke Sewak Hanuman Download Image

माता जगदम्बा के सेवक हनुमान : रामभक्त हनुमानजी माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमानजी माता के आगे-आगे चलते हैं और भैरवजी पीछे-पीछे। माता के देशभर में जितने भी मंदिर है वहां उनके आसपास हनुमान और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान की खड़ी मुद्रा में और भैरव का कटा सिर होता है। This picture […]

Contributor:

Maa Durga 32 Namavali Stotra ( Dwatrinsha Namavali ) in Sanskrit

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 20
Maa Durga 32 Namavali Stotra ( Dwatrinsha Namavali ) in Sanskrit Download Image

शुभ प्रभात जय श्री दुर्गा माता 🌹🙏 😊 Maa Durga 32 Namavali Stotra ( Dwatrinsha Namavali ) in Sanskrit दुर्गा दुर्गार्ति शमनी दुर्गापद्विनिवारिणी। दुर्गामच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमाङ्गी दुर्गमाता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्लभा दुर्गधारिणी नामावली ममायास्तु दुर्गया मम मानसः […]

Contributor:

Saraswati Devi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 23
Saraswati Devi Download Image

सरसती देवी माँ

Contributor:

Maa Durga

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 15
Maa Durga Download Image

This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Maa Durga

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 38
Maa Durga Download Image

This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Jai Mata Di – Aaye Hai Bhaktjan Maa Tere Mandir ME

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 15
Jai Mata Di – Aaye Hai Bhaktjan Maa Tere Mandir ME Download Image

This picture was submitted by Kamlesh Kumar.

Contributor: