Search

Vat Purnima In Marathi Pictures, Graphics & Messages For Facebook, Whatsapp, Pinterest, Instagram

Vat Pornima Chya Hardik Shubhechha

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 10
Vat Pornima Chya Hardik Shubhechha Download Image

This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Pati Sathi Vat Purnima Hardik Shubhechha

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 10
Pati Sathi Vat Purnima Hardik Shubhechha Download Image

वडाच्या झाडाइतकं दीर्घायुष्य मिळो तुला जन्मोजन्मी असाच तुझा सहवास लाभो मला वटपौर्णिमेच्या मनापासून शुभेच्छा This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Vat Purnima Sanacha Manahpurvak Shubhechha

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 10
Vat Purnima Sanacha Manahpurvak Shubhechha Download Image

सण सौभाग्यचा.. बंध अतूट नात्याचा या मंगलदिनी पूर्ण होवोत तुमच्या सर्व इच्छा वटपौर्णिमा सणाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Vatpornimechya Shubhechha

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 10
Vatpornimechya Shubhechha Download Image

दोन क्षणाचे असते भांडण सात जन्माचे असते बंधन कितीही आले जरी संकट नेहमी आनंदी राहो आपले सहजीवन वटपौर्णिमेच्या शुभेच्छा This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Vatpornimechya Hardik Shubhechha

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 10
Vatpornimechya Hardik Shubhechha Download Image

एक फेरा आरोग्यासाठी एक फेरा प्रेमासाठी एक फेरा यशासाठी एक फेरा दीर्घायुष्यासाठी एक फेरा तुझ्या-माझ्या अतूट सुंदर नात्यासाठी वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Vatpornimechya Manapasun Shubhechha

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 10
Vatpornimechya Manapasun Shubhechha Download Image

पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी निष्ठेचं बंधन सात जन्माच्या सोबतीसाठी जन्मोजन्मीचे समर्पण. वटपौर्णिमेच्या मनापासून शुभेच्छा This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Vat Pornimechya Hardik Shubhechha

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 10
Vat Pornimechya Hardik Shubhechha Download Image

प्रार्थना सौभाग्याची, पूजा वटपौर्णिमेची! वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा! This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Vatpornimechya Shubhechha

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 10
Vatpornimechya Shubhechha Download Image

सावित्रि ब्रह्मसावित्रि सर्वदा प्रियभाषिणी| तेन सत्येन मां पाहि दुःख-संसार-सागरात्| अवियोगो यथा देव सावित्र्या सहितस्य ते | अवियोगो तथास्माकं भूयात् जन्मनि जन्मनि || वटपौर्णिमेच्या शुभेच्छा! This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Vat Purnima Marathi Image

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 10
Vat Purnima Marathi Image Download Image

वडाला गुंडाळूनी सुताचा धागा, ह्रदयात आजही आहे सत्यवान जागा। वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Vat Purnima Marathi Shubhechchha

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 10
Vat Purnima Marathi Shubhechchha Download Image

सत्यवानाचे वाचवून प्राण, सावित्री ने हिंदू धर्माची वाढवली शान। वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor: