Shubh Sakal..!!

Download Image
आहात तुम्ही ‘सावरायला’
म्हणुन ‘पडायला’ आवडते,
आहात तुम्ही ‘हसवायला’
म्हणुन ‘रडायला’ आवडते,
आहात तुम्ही ‘समजवायला’
म्हणुन ‘चुकायला’ आवडते,
माझ्या आयुष्यात आहेत तुमच्यासारखे “सगळे “
म्हणुन
मला “जगायला” आवडत!!!!!
शुभ सकाळ..!

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Sakal
  • Shubh Sakal Marathi Shayari Images
  • Shubh Sakal Shabd Astat Jadugar

Leave a comment