Condolence Messages in Marathi

भावपूर्ण श्रद्धांजली संदेश

✐ सगळे म्हणतात की, एक मित्र गेल्याने दुनिया संपत नाही आणि ती थांबतही नाही.. पण हे कोणालाच कसे समजत नाही की, लाख मित्र असले तरी त्या एकाची कमी कधी पूर्ण होऊ शकत नाही. भावपूर्ण श्रद्धांजली!

✐ तो हसरा चेहरा, नाही कोणाला दुखवले | मनाचा तो भोळेपणा,नाही केला मोठेपणा| सोडूनी गेला अचानक… नव्हती कुणालाही याची जाण | पुन्हा परतूनी यावेस हीच आमची अपेक्षा | देव तुझ्या आत्म्यास शांती देवो हीच प्रार्थना

✐ मृत्यू हे अंतिम सत्य आणि शरीर हे नश्वर आहे. पण तरीदेखील मन तुझ्या जाण्याचे दु:ख सहन करु शकत नाही. तुझ्या आत्म्यास शांती लाभो हीच अपेक्षा

✐ आता सहवास नसला तरी स्मृति सुगंध देत राहील, जीवनाच्या प्रत्येक वळणावर आठवण तुझी येत राहील. भावपूर्ण श्रद्धांजली|

✐ अश्रू लपवण्याच्या नादात मी मलाच दोष देत राहिले आणि या खोट्या प्रयत्नात मी तुला आणखीच आठवत राहिले. भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ हे देवा तू मला इतकं का रडवलंस, माझ्या आयुष्यातील महत्वाच्या व्यक्तिला माझ्यापासून दूर का नेलंस
आई बाबांचा होता तू लाडका, नाही कोणी त्यांना तुझ्यासारखा, माघारी परतून येरे माझ्या पाखरा एक तूच तर होता त्यांच्या जीवनाचा आसरा. भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ तुझे जाणे मला कायमचे दु:ख देऊन गेले…आता तुझ्या आठवणींचाच मला आधार आहे… भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ असा जन्म लाभावा देहाचा चंदन व्हावा ।
गंध संपला तरी सुगंध दरवळत राहावा ।।भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ मृत्यू एकमेव सत्य आहे आणि शरीर नश्वर आहे. हे माहित असूनही आपल्या जवळच्या व्यक्तीच्या जाण्यामुळे दुःख होते. देवाला प्रार्थना आहे की त्यांना मोक्ष प्रदान करा

आईच्या स्मरणार्थ श्रद्धांजली संदेश

✐ ढग येतात पण पाऊस पडत नाही, आठवणी येतात पण तुझा चेहरा दिसत नाही, काय मी बोलू तुला पुढे गाय मागे वासरू, सांग आई मी तुला कसे विसरू. भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ आई तुझ्या शिवाय एकही दिवस माझा जात नाही… तुझ्या आठवणींशिवाय माझ्या आयुष्याला कोणताच आधार नाही.. भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ आई आजही तुझ्या मायेची उब मला जाणवते… कपाटातील तुझी साडी पाहिली की, तुझी खूप आठवण येते…. आई तुझ्या आत्म्यास शांती लाभो

✐ माझ्या आठवणींच्या कप्प्यात तू आजही अशीच आहे… आई आज आमच्यात नाहीस यावर माझा विश्वासच होत नाही.भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ आई..तुझा आवाज आता कानी पडणार नाही.. याचे दु:ख होत आहे. पण तू जिथे असशील तिथे माझ्यावर लक्ष ठेवशील अशी अपेक्षा आहे.. भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ नसतेस जेव्हा तू घरी.. मन एकदम एकटे एकटे वाटते…आजुबाजूला इतकी लोकं असूनही कायम एकटे वाटते… आई तुला भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ आई तुझ्या आठवणींशिवाय माझा एकही दिवस जात नाही…का गेलीस तू मला सोडून आता मला तुझ्याशिवाय अजिबात करमत नाही… तुझ्या आत्म्यास शांती मिळो

✐ आई का तू मला सोडून निघून गेलीस…नाही करमत मला.. का नाही तू मला तुझ्यासोबत घेऊन गेलीस

✐ कोठेही न मागता मिळालेलं भरभरुन वरदान म्हणजे आई….विधात्याच्या कृपेचं निर्मळ वरदान आई… तुझी आठवण कायम येत राहील.

✐ आई आज तू नसलीस तरी तुझी आठवण येत राहील… तुझ्या त्या प्रेमळ चेहऱ्याची सतत आठवण येत राहील… आई पुढच्या जन्मीही तुझ्या पोटीच मला जन्म दे

बाबांच्या स्मरणार्थ श्रद्धांजली संदेश

✐ आठवण येते त्या प्रेमाची जे प्रेम त्यांच्या ओरडण्यामागे होत, आठवण येते त्या प्रत्येक क्षणाची जे क्षण त्यांच्या सहवासात घालवलेले होते, बाबा तुमची आठवण कायम येत राहील.

✐ आज आमच्यात नसलात तरी तुमच्या आठवणींचे गाठोडे मी कायम जपून ठेवणार आहे. तुम्ही नसताना मी तुमच्यासारखीच इतरांची काळजी घेणार आहे. बाबा तुमच्या आत्म्यात शांती लाभो

✐ जी हृदयात राहत होती ती एकच मूर्ति होती, जी जगण्याची प्रेरणा देत होती ती एकच मूर्ति होती. ती पवित्र मूर्ति म्हणजे माझे बाबा…! भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ बाबा तू निघून गेलास अजूनही विश्वास नाही… आता तुझ्याशिवाय जगायचे कसे हेच माहीत नाही.

✐ बाबा तू जिथे असशील तिथे आमच्यावर लक्ष ठेवून असशील माहीत आहे. पण तुझी साथ सुटली याचे दु:ख खूप आहे.. बाबा तुझ्या आत्म्यास शांती लाभो

✐ बाबा मला तुझी आठवण रोज येते, मी स्वत:शी झगडताना मला मदत करणारा कोणीही नाही.

✐ अस्वस्थ होतयं मन, अजूनही येतेय आठवण बाबा
तुझ्या कर्तृत्वाचा सुगंध दररोज दरवळत राहो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना, भावपूर्ण श्रद्धांजली|

✐ मायाळू, प्रेमळ नसलात तरी कधीही आम्हाला वाईट मार्गावर जाऊ दिले नाही… आता अचानक सोडून गेल्यावर मला अजिबात करमत नाही.

✐ बाबा तू निघून गेलास तरीही आजही जवळ आहेस.. तुला भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ आज माझा प्रत्येक शब्द ज्वालाकांड घडविणारा ठरो, हीच तुझ्या मृत भावनांना माझ्या जिवंत शब्दांची श्रद्धांजली ठरो.

आजोबा आजीच्या स्मरणार्थ भावपूर्ण श्रद्धांजली संदेश

✐ काही जण आयुष्यातून कधीच जाऊ नये अशी वाटतात. आजी/ आजोबा सगळं लहानपण तुमच्यासोबत गेलं.. आता तुमच्याशिवाय एकही क्षण घालवणे कठीण आहे… तुमच्या आत्म्यास शांती लाभो

✐ आजी / आजोबा तू घरचा आणि आमच्या सगळ्यांचा आयुष्याचा आधार होतास आता तुझ्याशिवाय घर अगदीच खायला उठते… भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ आई बाबा घरी नसताना कायम दिला तुम्ही आधार आता तुमच्याशिवाय जगायचे कसे हाच आहे मोठा प्रश्न… भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ तू शिवलेल्या गोधडीची उब आजही मला जाणवते… तू प्रत्यक्षात नसली तरी तुझी माया सोबत आहे… आजी तुझ्या आत्म्यास शांती लाभो

✐ आजी म्हणून तू कधीही माझ्याशी वागली नाहीस.. कायम मैत्रीण म्हणून सोबत माझ्या राहिलीस.. आता तू सोडून गेलीस तर तुझी आठवण का येणार नाही… श्रद्धांजली

✐ आपलं ठरलं होत ना आजी / आजोबा… तुम्ही मला कुठेही सोडून जाणार नाही.. मग आज हा दिवस माझ्या नशीबी का आला हे मला उमगत नाही.

✐ तुमची सावली होती म्हणून कधीच वाटली नाही कोणाचीही भीती… तुमची साथ अशी सुटेल हे कधी वाटलेच नव्हते ठायी… भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ आई बाबानंतर सगळ्यात जवळची व्यक्ती म्हणजे आजी/ आजोबा.. तुम्ही असे अचानक सोडून जाल असे वाटलेसुद्धा नाही.

✐ आजी होतीच माझी दुसरी आई… प्रेमळ त्या विठूची रखुमाई… तुला भावपूर्ण आदरांजली

✐ तुम्ही जग सोडून गेलात तरी प्रेम तुमच्यावरील कमी होणार नाही… तुमच्या आठवणींशिवाय एकही क्षण जाणार नाही.

व्हॉटसअप श्रद्धांजली संदेश

✐ जे झाले ते खूप वाईट झाले. यावर विश्वासच बसत नाही. देव त्यांच्या आत्म्याला शांती देवो आणि त्यांच्या परिवाराला या दुःखद घटनेतून सावरण्याची शक्ती देवो

✐ जाणारे आपल्यानंतर एक अशी पोकळी निर्माण करून जातात ती भरून काढणे कधीही शक्य नसते. देव त्यांच्या आत्म्याला शांती देवो

✐ जीवन हे क्षणभंगुर आहे. हे तुझ्या जाण्यानंतर मला कळले. देव तुझ्या आत्म्यास शांती देवो.

✐ काही गोष्टी बोलायच्या राहून गेल्या… आता त्याचे दु:ख होतेय… तू लवकर सोडून गेलास याचे दु:ख मनाला छळते आहे.. भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ काळाचा महिमा काळच जाणे, कठीण तुझे अचानक जाणे, आजही घुमतो स्वर तुझा कानी, वाहताना श्रद्धांजली डोळ्यात येते पाणी… भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ शून्यामधूनी विश्व् निर्मूनी, कीर्तीसुगंध वृक्ष फुलवूनी,
लोभ, माया, प्रीती देवूनी, सत्य सचोटी मार्ग दावूनी,अमर जाहला तुम्ही जीवनी…

✐ क्षणोक्षणी आमच्या जीवनी सदैव तुमचीच आहे आठवण, हीच आमच्या जीवनातील अनमोल साठवण

✐ तुमचं असणं सर्वकाही होतं.आयुष्यातील एक ते सुंदर पर्व होतं.आज सर्वकाही असल्याची जाणीव आहेपण तुमचं नसणं हीच मोठी उणीव आहे

✐ ज्योत अनंतात विलीन झाली स्मृती आठवणींना दाटून आली भावी सुमनांची ओंजळ भरुनी वाहतो आम्ही श्रद्धांजली

✐ तुमच्या आठवणींशिवाय जात नाही एकही दिवस खास… कदाचित मिळाली असती तुमची सदैव साथ तर जीवन झाले असते खास भावपूर्ण श्रद्धांजली|

श्रद्धाजंली संदेश

✐ गेलेली व्यक्ती परत येत नाही.. पण त्या व्यक्तिची आठवण कायम सोबत राहते.. भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ आयुष्यात इतक्या लवकर आपली साथ सुटेल असे वाटले नव्हते. नियतीने घात केला. तुझ्या शरीरातील आत्मा निघून गेला. शरीराने तू गेलास तरी मनाने माझ्यासोबत राहशील ही अपेक्षा भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ काळाने घात केला तुला मला कायमचे दूर केले… तुझी आठवण येत राहील.. जोपर्यंत माझा श्वास सुरु राहील.. भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ आज रडू माझे आवरत नाही.. तुझ्याशिवाय जगायचे कसे कळत नाही.. भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ तुझे जाणे मनाला कायमच लागून राहील.. तुझ्या आठवणीशिवाय एकही दिवस जाणार नाही

✐ मृत्यू टाळता आले असते तर फार बरे झाले असते…. आज तुला श्रद्धांजली देण्याची वेळ आली नसती.

✐ तुझ्या जाण्यामुळे आयुष्यात एक पोकळ निर्माण झाली आहे. तुला भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ तुमच्या आत्म्यास शांती लाभो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना

✐ तुमच्या जाण्याने आज अतीव दु:ख झाले आहे..देव तुमच्या आत्म्यास शांती लाभो

✐ मृत्यू अटळ आहे… तो रोखू शकत नाही.. पण तुमच्या आठवणी आम्ही पुसू शकत नाही.. भावपूर्ण श्रद्धांजली

श्रद्धांजली स्टेटस

✐ ज्यांच्यावर आपण अपार प्रेम करतो, त्यांच्या ह्रदयात आपण कधीच मरत नाही.. भावपूर्ण श्रद्धांजली!

✐ जखमाही कालांतराने भरतात, पण जीवनात हरवलेला प्रवास पुन्हा परतून येत नाही… भावपूर्ण आदरांजली!

✐ जड अंत: करणाने मी त्या पवित्र आत्म्यास शांती मिळावी अशी कामना करतो, भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ आज तुझ्या आठवणीने फार गहिवरुन येत आहे. तुझी आठवण आल्याशिवाय एकही दिवस जात नाही.. भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ जन्म मृत्यूचा फैसला कोणीच करत नाही… जन्माचा आनंद पण मृत्यूचे दु:ख काही केल्या पचत नाही

✐ तुझे जाणे.. .फारच मनाला लावून गेले आता जगण्याची उमेदही घेऊन गेले… भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ तू गेल्याची बातमी ऐकून आजही हळहळते मन….वाटे खोटे असावे हे सगळे तरी क्षणभर… भावपूर्ण आदरांजली

✐ पुन्हा हातात हात घेऊन तुझ्यासोबत चालता येणार नाही… पण मला माहीत आहे तू कायम माझ्या सोबत असणार आहेस…

✐ तुझ्या आत्म्यास शांती लाभो ही अपेक्षा.. पुढच्या जन्मात तुझी जास्तीत जास्त साथ लाभो

✐ आयुष्यातील सगळ्याच गोष्टी आपल्या हाती नसतात. मृत्यूही नाही तू सोडून गेलास हे दु:ख सहन होत नाही… भावपूर्ण श्रद्धांजली

मृतात्म्याच्या शांतीसाठी कोट्स

✐ देव मृत आत्म्यास शांती देवो ही … त्यांच्या कुटुंबास हा आघात सहन करण्याची ताकद देवो

✐ जो गेला त्याचा आत्मा अमर झाला… देव त्या मृतात्म्यास शांती देवो…

✐ जग सोडून जाणे आपल्या हातात नाही.. पण त्याच्या मृत्यू पश्चात त्याच्या आत्मशांतीसाठी मात्र आपण प्रार्थना करु शकतो.

✐ अत्यंत दुर्देवी असा दिवस… देव हे सहन करण्याची ताकद कुटुंबियांना देवो

✐ नि:शब्द… भावपूर्ण श्रद्धांजली.. देव मृतात्म्यास शांती देवो

✐ भारत मातेच्या वीर सुपुत्रांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. देव या परम आत्म्यास शांती देवो

✐ कर्तव्यनिष्ठ आणि कार्यतत्पर अशा ….. यांच्या आत्म्यास शांती लाभो

✐ झाले बहु होतील बहु परि तुझ्या समान तूच… आठवण कायम येत राहील…भावपूर्ण श्रद्धांजली

✐ देव तुझ्या आत्म्यास शांती देवो… तू जिथे असशील तिथे सुखात असो

✐ सुखात दिली कायम दिली तुझी साथ… तू नसतानाही राहील तशीच साथ… देव तुझ्या आत्म्यास शांती देवो.

Category: Condolence

Contributor:

~ Visit us daily for day wishes, quotes and festive greetings. ~

Leave a comment