Ram Navami Messages in Marathi

रामनवमी मराठी संदेश

श्री राम आपल्या आयुष्यात प्रकाश आणे..
राम आपले जीवन सुंदर बनवे.
अज्ञानाचा अंधार दूर करून,
आपल्या जीवनात ज्ञानाचा प्रकाश येवो.
राम नवमीची हार्दिक शुभेच्छा.

श्री रामचन्द्र कृपालु भज
मन हरण भवभय दारुणम्।
नवकंज लोचन, कंज मुख,
कर कंज, पद कंजारुणम्।
राम नवमीची हार्दिक शुभेच्छा.

अयोध्या ज्यांचे धाम आहे,
त्यांचे नाव श्री राम आहे,
त्यांच्या चरणी माझा प्रणाम आहे,
राम नवमी च्या हार्दिक शुभेच्छा

जे कुणी येते रामाच्या दारी काहीतरी निश्चित मिळते आहे.

राम नामाच महत्व माहिती नाही
तो अज्ञानी दुर्दैवी आहे
ज्याच्या हृदयात राम आहे
तो आनंदी जीवन जगत आहे.
राम नवमीची हार्दिक शुभेच्छा.

राम नवामीच्या दिवशी रामांचा जन्म झाला,
वाईट गोष्टी लढण्यासाठी,
हा दिवस अर्थपूर्ण करा,
आपल्या आतील रावण पुसून टाका.
राम नवमीची हार्दिक शुभेच्छा.

मन रामाचे मंदिर आहे,
इथे त्यांना विराजित ठेवा,
पापाचा कोणताही भाग नाही,
फक्त रामाला धरून रहा.
हैप्पी राम नवमी

ज्याच्या मनात श्री राम आहे,
त्याचेच वैकुंठ-धाम आहे,
ज्यांनी त्यांच्यासाठी जीवन दिले,
त्यांचे नेहमी कल्याण होत आहे.
आपणास राम नवमीची हार्दिक शुभेच्छा.

आज राम नवमीचा दिवस आहे,
आज एक मोठा पवित्र दिवस आहे
चला,सर्व जण घेवूया एक वचन,
राम नामात होवुया मग्न.
हैप्पी राम नवमी

श्रीराम राम रघुनंदन राम राम
श्रीराम राम भरताग्रज राम राम
श्रीराम राम रणी कठोर राम राम
श्रीराम राम करो रक्षण राम राम

मनाने स्मरण करितो रामचंद्रचरण
वाचेने वर्णन करितो रामचंद्रचरण
मस्तके वंदन करितो रामचंद्रचरण
शरणस्थान माझे रामचंद्रचरण

माता माझी आहे राम पिताही माझा राम
राम स्वामी आहे माझा सखाही आहे राम
माझे असे जे सर्व ते एक दयाळू राम
बाकी काही न मी जाणे जाणे केवळ राम

उजवीकडे लक्ष्मण सीता डाव्या बाजूस
मारुती पुढे ज्याच्या नमस्कार त्या रामास

जनानंददायी रणधुरंधर
कमलनयन रघुकुलवर
दया मूर्तिमंत करुणासागर
तया रामचंद्रा माझा नमस्कार

हरणकर्ता सर्व संकटांचा
वर्षावकर्ता सुखसंपदेचा
आनंद दाता सकल जनांचा
नमस्कार शत त्या श्रीरामाला

दग्ध करण्या भवबीज अवघे
उपभोग सुख नि भोगण्या मोठे
भयभीत होण्या यमदूत तगडे
गरजा रामनाम उच्च रवाने

विजयी सदा राम राजाधिराज
रामा रमेशा मना माझ्या भज
भितो निशाचर असुरसमाज
ज्याला त्या रामाचे मी पदरज

थोर रामाहुनी नसे कोणी रामाचाची दास मी
जडो चित्त तुझ्या ठायी रामा उद्धार माझा करी

Leave a comment