Aanand He Amrut Aahe


आनंद हे अमृत आहे परंतु हे अमृत प्राप्त करून घेण्यासाठी मंथन करणे आवश्यक आहे. दुःखाचे मंथन केल्याने आनंदरूपी अमृत प्राप्त होतो.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

Leave a comment