Search

Devi Pictures, Graphics & Messages For Facebook, Whatsapp, Pinterest, Instagram

Mahalakshmi Stuti Lyrics

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5

Mahalakshmi Stuti LyricsDownload Image
महालक्ष्मी स्तु‍ति
आदि लक्ष्मि नमस्तेऽस्तु परब्रह्म स्वरूपिणि।
यशो देहि धनं देहि सर्व कामांश्च देहि मे।।1।।

सन्तान लक्ष्मि नमस्तेऽस्तु पुत्र-पौत्र प्रदायिनि।
पुत्रां देहि धनं देहि सर्व कामांश्च देहि मे।।2।।
View More

This picture was submitted by Sunil Sharma.

HTML Embed Code
BB Code for forums

Contributor:

Maa Lakshmi Aapki Sari Manokamna Purn Kare

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5

Maa Lakshmi Aapki Sari Manokamna Purn KareDownload Image

This picture was submitted by Sunil Sharma.

HTML Embed Code
BB Code for forums

Contributor:

Jai Santoshi Mata Ki

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5

Jai Santoshi Mata KiDownload Image

This picture was submitted by Sunil Sharma.

HTML Embed Code
BB Code for forums

Contributor:

Jai Maa Vaibhav Lakshmi Gayatri Mantra

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5

Jai Maa Vaibhav Lakshmi Gayatri MantraDownload Image
लक्ष्मी गायत्री मन्त्र
ॐ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ॥

This picture was submitted by Sunil Sharma.

HTML Embed Code
BB Code for forums

Contributor:

Om Shri Santoshi Mahamaye Ganeshnandan Dayini

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5

Om Shri Santoshi Mahamaye Ganeshnandan DayiniDownload Image
ॐ श्री संतोषी महामाया गजानंदम दायिनी शुक्रवार प्रिये देवी नारायणी नमोस्तुते ||

This picture was submitted by Sunil Sharma.

HTML Embed Code
BB Code for forums

Contributor:

Jai Jagat Janani Maa Jagdamba

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5

Jai Jagat Janani Maa JagdambaDownload Image

This picture was submitted by Sunil Sharma.

HTML Embed Code
BB Code for forums

Contributor:

Devi Suktam Hindi Lyrics

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5

Download Image
देवीसूक्त : या देवी सर्वभूतेषु
नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः।
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मरताम। ॥1॥

रौद्रायै नमो नित्ययै गौर्य धात्र्यै नमो नमः।
ज्योत्यस्त्रायै चेन्दुरुपिण्यै सुखायै सततं नमः ॥2॥

कल्याण्यै प्रणतां वृद्धयै सिद्धयै कुर्मो नमो नमः।
नैर्ऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः ॥3॥
View More

This picture was submitted by Smita Haldankar.

HTML Embed Code
BB Code for forums

Contributor:

Jai Shri Durga Mata Jai Jai Sainath Maharaj

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5

Jai Shri Durga Mata Jai Jai Sainath MaharajDownload Image

This picture was submitted by Smita Haldankar.

HTML Embed Code
BB Code for forums

Contributor:

Sarv Mangal Mangalye Lyrics Video

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5


सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोSस्तु ते ।१।
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि ।
गुणाश्रय गुणमये नारायणि नमोSस्तु ते ।२।
शरणागतदीनार्तपरित्राणपारायणे
सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोSस्तु ते ।३।
जय नारायणि नमोSस्तु ते,
जय नारायणि नमोSस्तु ते ।
जय नारायणि नमोSस्तु ते,
जय नारायणि नमोSस्तु ते ।।

HTML Embed Code
BB Code for forums

Contributor:

Jai Dugeshvari Sarv Mangal Mangalye Mantra

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5

Jai Dugeshvari Sarv Mangal Mangalye MantraDownload Image
जय दुर्गेश्वरी
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तु ते।।

This picture was submitted by Smita Haldankar.

HTML Embed Code
BB Code for forums

Contributor: