Devi ( देवी ) Images, Graphics & Messages

Sub Categories of Devi ( देवी )

Sarv Mangal Mangalye Lyrics Video

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5


सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोSस्तु ते ।१।