Aanandane Jagayche Asel Tar Don Goshti Visara


आनंदाने जगायचे असेल तर दोनच गोष्टी विसरा- तुम्ही इतरांसाठी काय चांगला केल ते आणि इतरांनी तुमच्याशी जे वाईट केल ते.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

Leave a comment