Aaplyakadun Mahan Karye Hotil

Download Image
“आपल्याला अनंत शक्ती, असीम उत्साह,
अपार साहस आणि धीर पाहिजे.
तरच आपल्याकडून महान कार्ये होतील.”

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

Leave a comment