Aayushya Hi Far Avghad Shala Aahe

Aayushya Hi Far Avghad Shala AaheDownload Image
आयुष्य हि फार अवघड शाळा आहे
आपण कोणत्या वर्गात आहोत
हे आपल्याल ठाऊक नसत
पुढची परीक्षा कोणती याची कल्पना नसते
आणि कॉपी करता येत नाही
कारण प्रत्येकाची प्रश्नपत्रिका वेगळी असते.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Aayushya Khup Sundar Aahe
  • Vel Bahira Aahe Konach Aikat Nahi

Leave a comment