Aayushya Sarvat Kathin Pariksha Aahe

Aayushya Sarvat Kathin Pariksha Aahe
आयुष्य सर्वात कठीण परीक्षा आहे,
पुष्कळ लोक अयशस्वी होतात
कारण ते इतरांची कोपी
करण्याचा प्रयत्न करतात,
हे लक्षात न घेता की प्रत्येकाकडे
भिन्न प्रश्नपत्रिका आहेत.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Diva Maticha Aahe Ki Sonyacha He Mahtvach Nahi

Leave a comment