Aayushyat Kontyahi Vyaktila Jast Mahatv Devu Naka

Aayushyat Kontyahi Vyaktila Jast Mahatv Devu Naka
आयुष्यात कोणत्याही व्यक्तीला प्रमाणापेक्षा जास्त महत्व देवू नका …
कारण तसं केल्याने त्यांचा आयुष्यात तुम्हाला काही महत्व उरत नाही.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Jyanchya Mule Mala Aayushyat Tras Zala

Leave a comment