Afat pasrlelya ya jagat, Aapl mahnun koni asat..

Download Image
अफाट पसरलेल्या या जगात आपल म्हणुन कोणी असत
सुख दुख जाणायला हक्काच माणुस असत
भरकटलेल्या पावलांना दीशा देणार कोणी असत
निराश झालेल्या मनाला आधार देणार कोणी असत
या नात्यालाच प्रेम हे नाव असत

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

    None Found

Leave a comment