Agnyanacha Andhkar Suvichar

Agnyanacha Andhkar Suvichar
अज्ञानाचा अंधकार जेवढा मोठा आहे,
तेवढेच मोठे ज्ञानदीप लावा.
सगळे जग हाच तुमचा देश आहे.
त्याचे रुप बदलण्यासाठी मनापासून प्रयत्न करा.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Aayi Baba Marathi Suvichar
  • Vaeet Lokancha Aabhar Marathi Suvichar
  • Pasand Na Pasand Marathi Suvichar

Leave a comment