Asamanya Mansachi Teen Lakshane Astat

Asamanya Mansachi Teen Lakshane Astat
असामान्य माणसाची तीन लक्षणे असतात.
तो चुकीचे काम करत नसल्याने त्याला चिंता नसते,
त्याच्याकडे ठाम विचार असल्याने त्याच्या मनात गोंधळ नसतो
आणि तो शूर असल्याने त्याला कशाचीही पर्वा भीती नसते.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

    None Found

Leave a comment