Ashkya Ya Jagat Kahich Nahi

Ashkya Ya Jagat Kahich Nahi
अशक्य असं या जगात काहीच नाही,
त्यासाठी फक्त तुमच्या ठायी जबरदस्त इच्छाशक्ती पाहिजे

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Kahich Milat Nahi Jagat Mehnati Shivay
  • Aayushyat As Kahi Milwa Je Tumchya  Pasun Kunihi Chorun Ghevu Shakat Nahi

Leave a comment