Chehro Nazar Same Aave Te Sambandh

SambandhDownload Image

This picture was submitted by Rameshchandra Patel.

More Pictures

  • Sambandh
  • Sambandh Have Kodina Damthi Vechava Lagya Chhe
  • Sambandh Pan Trajvama Tolava Lagya Chhe
  • Sambandh Hamesha Tej Safal Thay Chhe
  • Sambandh Ma Shu Vali Man Apman
  • Sambandh Vijalina Tar Ni Jem Hoy Chhe
  • Bhegu Rahevu Te Yog
  • Sansar ma rahevu te YOG
  • Aavnar na aabhari thavu te Yog

Leave a comment