Gautam Buddh Inspirational Quotes In Marathii

Gautam Buddh Inspirational Quotes In MarathiiDownload Image

गौतम बुद्ध यांचे प्रेरणादायी विचार

Quote 1. “आपल्या संचित पापांचा परिणाम म्हणजेच दु:ख होय.”
Quote 2. “आर्थीक विषमता शेतकर्यांच्या दैन्यास कारणीभूत आहे.”
Quote 3. “आळस हा मनुष्याचा सर्वात मोठा शत्रू आहे.”
Quote 4. “कोणी कोणाच्या धर्माचा हेवा करून द्वेष करू नये.”
Quote 5. “जे स्वत: बलवान असूनही दुसऱ्यांचे अपराध सहन करतात त्यांनाच क्षमाशील म्हणतात”
Quote 6. “जो मनुष्य मनात उफाळलेल्या क्रोधाला वेगवान रथाला रोवाल्याप्रमाणे त्वरित आवर घालतो, त्यालाच मी खरा सारथी समजतो. क्रोधभ्रष्ट होऊन त्याप्रमाणे चालणारा केवळ लगाम हातात ठेवणाराच समाजाला जातो.”
Quote 7. “जो स्वता:च्या आणि इतरांच्या कल्याणासाठी झटतो तो सर्वात उत्तम पुरुष समजावा.”
Quote 8. “दुसऱ्यांच्या दु:खात भागीदार व्हावयास शिकणे हेच खरे शिक्षण आहे.”
Quote 9. “देव आणि भक्त यां मध्ये मध्यस्थाची गरज नाही.”
Quote 10. “पशूंना बळी देणे ही अंध श्रद्धा आहे.”
Quote 11. “पाप अपरिपक्व असे पर्यंत गोड लागते; परंतु ते पक्व होऊ लागले की खूप दु:खकारक असते.”
Quote 12. “पृथ्वी वरील घनदाट वृक्षांच्या छायेपेक्षा विवेक रुपी वृक्षांची छाया अघिक शीतल असते.”
Quote 13. “भयाने व्याप्त असणारया या विश्वात दयाशील वृतीचा मनुष्यच निर्भय पणाने राहू शकतो.”
Quote 14. “मांत्रिकाच्या नादी लागू नका, औषधोपचार करा.”
Quote 15. “माणुसकीचे दुसरे नाव प्रेम आहे प्राणी मात्रांवर हृदयपूर्वक प्रेम करणे हीच खरी मानवता आहे.”
Quote 16. “विश्वाचा आदि आणि अंत याच्या भानगडीत पडू नका.”
Quote 17. “वैर प्रेमाने जिंकावे.”
Quote 18. “शरीर धर्म सगळ्यांना सारखेच आहेत त्यामुळे वर्ण श्रेष्ठत्व मूर्खपणाचे आहे, माणसे सगळी सारखीच आहेत.”
Quote 19. “सत्य पालन हाच धर्म आहे बाकी सर्व अधर्म आहेत.”
Quote 20. “स्रीयांना एक तर्हेचा नियम लागू करणे, व पुरुषांना दुसरा नियन लागू करणे हा निव्वळ पक्षपात होय.”
Quote 21. “स्वत:च्या हितासाठी काही लोकांनी काल्पनिक देव निर्माण केले आणि पाखंड हि रचले आहे.”

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Buddh Purnima Chya Shubhechha
  • Buddh Purnima Chya Hardik Shubhechha
  • Buddh Purnima Chya Manahpurvak Shubhechha
  • Buddha Purnima Quotes In Marathi
  • Buddh Purnima Chya Khup Khup Shubhechha
  • Buddha Purnima Wish In Marathi
  • Buddha Purnima Message In Marathi
  • Buddha Purnima Quote In Marathi
  • Buddha Purnima Messages In Marathi

Leave a comment