Gita Jayanti Wish In Marathi

Gita Jayanti Wish In Marathi
कर्म करणे तुझा अधिकार आहे,
पण त्याच्या फळावर कधीच नाही।
फळाची इच्छा ठेवून कर्म कधीही करू नका,
आणि तुझे कर्म न करण्यामध्येही तुझी आसक्ती नको.
गीता जयंतीच्या शुभेच्छा!

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Gita Jayanti Quotes In Marathi
  • Shubh Gita Jayanti Quote In Marathi
  • Gita Jayanti Chya Hardik Shubhechchha
  • Shrimad Bhagwad Gita Jayanti Chya Hardik Shubhechchha

Leave a comment