God Status Image In Marathi

God Status Image In MarathiDownload Image
जर तुम्ही देवाकडे काही मागितल्यावर मिळाले नाही तर त्यांच्यावर रागावू नका, कारण देव तुम्हाला जे आवडेल ते देत नाही त्याऐवजी ते तुमच्यासाठी जे चांगले आहे ते देतात.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Marathi Prayer For Eradication Of Corona Virus

Leave a comment