Good Morning Navi Sawar

Good Morning Navi Sawar
દરેક નવી સવારે આપણે
ફરી જન્મ લઈએ છીએ.
આપણે આજે શું કરીએ છીએ
તે જ મહત્વનું છે.
ગુડ મોર્નિંગ

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Good Morning Gujarati
  • Good Morning Gujarati
  • Good Morning Gujarati
  • Good Morning Gujarati
  • Good Morning Wish Suvichar
  • Good Morning Gujarati
  • Good Morning Gujarati
  • Good Morning Gujarati Shayari
  • Good Morning Gujarati Message

Leave a comment