Gujarati Parashurama Jayanti Wish Image

Gujarati Parashurama Jayanti Wish ImageDownload Image
‘પરશુ’ એ પરાક્રમનું પ્રતીક છે.
‘રામ’ સત્ય સનાતનનો પર્યાય છે.
આમ પરશુરામનો અર્થ
પરાક્રમના કારક અને સત્યના વાહક.
પરશુરામ જયંતિની હાર્દિક શુભકામનાઓ

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Bhagwan Parashurama Jayanti Gujarati Greeting Image
  • Parashurama Jayanti Best Gujarati Wish Photo
  • Best Gujarati Parashurama Jayanti Wish Pic
  • Wonderful Gujarati Parashurama Jayanti Message Photo

Leave a comment