Guru Mantra For Guru Purnima Wish

Guru Purnima WishDownload Image
गुरू ब्रह्मा गुरू विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः
गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Guru Purnima Image
  • Guru Purnima Wishes Image
  • Guru Purnima Image
  • Guru Purnima Image
  • Guru Purnima Image
  • Guru Purnima Image
  • Guru Purnima Quote Image
  • Datta Jayanti

Leave a comment