Guru Purnima Chya Hardik Shubhechchha

Guru Purnima Chya Hardik ShubhechchhaDownload Image
गुरुर्ब्रम्हां गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर…
गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः
गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Guru Purnima Chya Hardik Shubhechchha Greeting
  • Guru Purnima Dina Chya Hardik Shubhechchha
  • Guru Purnima Chya Nimittane Shubhechchha
  • Guru Purnima Hardik Shubhechchha
  • Guru Purnima Chya Shubhechha
  • Guru Purnima Chi Hardik Shubhkamna
  • Guru Purnima Wish In Marathi
  • Guru Purnima Marathi Wish Image
  • Guru Purnima Marathi Image

Leave a comment