Happy Akshaya Trithiya – May Lord Vishnu Bless You


May Lord Vishnu bless you
with wealth and prosperity
on the occasion of Akshaya Tritiya.
Happy Akshaya Trithiya

This picture was submitted by Smita Haldankar.

See More here: Akshaya Tritiya

Tag:

More Pictures

  • Happy Akshaya Tritiya Wishes
  • Happy Akshaya Trithiya
  • Happy Akshaya Tritiya Blessings Image
  • Happy Akshaya Tritiya
  • Happy Akshaya Tritiya Blessings
  • Wishing A Very Happy Akshaya Tritiya
  • Wish You A Very Happy Akshay Tritiya
  • Happy Akshaya Tritiya

Leave a comment