Happy Friendship Day To All

Download Image
મારા ધડકતા હ્રદયમાં મિત્રોનો વાસ છે,
જયાં સુધી શ્વાસ છે ત્યાંસુધીનો વિશ્વાસ છે;
નચિંત બનીને રહું છું ઈશ્વર હું તારી દુનિયામાં,
તારા રૂપમાં મિત્રો મારી આસપાસ છે.
Happy Friendship Day To All

This picture was submitted by Smita Haldankar.

See More here: Friendship Day

Tag:

More Pictures

  • Happy Friendship Day
  • Happy Friendship Day Animated Gif Image
  • Happy Friendship Day
  • Happy Friendship Day Quote Image
  • HAPPY FRIENDSHIP DAY
  • Happy Friendship Day
  • Happy Friendship Day

Leave a comment