Search

Happy Friendship Day To All

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 20

Download Image
મારા ધડકતા હ્રદયમાં મિત્રોનો વાસ છે,
જયાં સુધી શ્વાસ છે ત્યાંસુધીનો વિશ્વાસ છે;
નચિંત બનીને રહું છું ઈશ્વર હું તારી દુનિયામાં,
તારા રૂપમાં મિત્રો મારી આસપાસ છે.
Happy Friendship Day To All

This picture was submitted by Smita Haldankar.

HTML Embed Code
BB Code for forums
See More here: Friendship Day

Contributor:

More Pictures

  • Happy Friendship Day
  • Happy Friendship Day
  • Happy Friendship Day Quote Image
  • HAPPY FRIENDSHIP DAY
  • Happy Friendship Day
  • Happy Friendship Day

Leave a comment