Happy Hug Day Gujarati Greeting Photo

Happy Hug Day Gujarati Greeting PhotoDownload Image
આ પથ પર હંમેશા સાથે રહીશું,

દુઃખ હોય કે સુખ આપણે સાથે વહેંચીશું,

મુશ્કેલીઓને ના પડવા દઈશું ખુદ પર ભારી,

તમને ગળે લગાવીને જીતી લઇશ આ બાજી.

Happy Hug Day

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Happy Hug Day Gujarati Message
  • Happy Hug Day Gujarati Quote
  • Happy Hug Day Gujarati For Lovers
  • Happy Hug Day Gujarati Wishing Picture
  • Happy Hug Day Gujarati Shayari For Boyfriend
  • Happy Hug Day Message In Gujarati
  • Happy Hug Day Gujarati Whatsapp Image
  • Happy Hug Day Gujarati Message Pic
  • Hug Day Romantic Gujarati Message Image

Leave a comment