Happy Kiss Day Marathi Shayari For Him

Happy Kiss Day Marathi Shayari For HimDownload Image
आज प्रत्येक क्षण सुंदर आहे,
माझ्या हृदयात फक्त तुझा चेहरा आहे,
तुझ्या ओठांना माझ्या ओठांचा स्पर्श होऊ दे,
जगापेक्षा मला तुझी जास्त गरज आहे. Happy Kiss Day.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Happy Kiss Day Image Marathi
  • Happy Kiss Day Marathi Quote For GF
  • Happy Kiss Day Marathi Shayari For Her
  • Kiss Day Marathi Message For Whatsapp
  • Happy Kiss Day Marathi Message For Wife
  • Happy Kiss Day Marathi Status On Mother
  • Happy Kiss Day Marathi Message For Girlfriend
  • Happy Kiss Day Marathi Message For Lovers
  • Happy Kiss Day Marathi Shayari

Leave a comment