Happy Shravan Mas

Happy Shravan MasDownload Image
shiv satay hai,
shiv anant hai,
shiv anadi hai,
shiv bhagwant hai.
shiv omkar hai,
shv bramh hai,
shiv shakti hai,
shiv bhakti hai,
Aaj bhagwan shiv ka naman kare
unka aashirwad hamesha hum par rahe.
Happy Shravan Mas

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Happy Shravan Mas Wishes Image
  • Happy Shravan Mas Blessings Of Shiva
  • Happy Shravan Mas Wishes
  • Happy Shravan Mas Blessings Of  Bhagwan Shiva
  • Happy Shravan Mas Blessings Of Lord Shiva
  • Happy Shravan Mas Quote Image
  • A Very Happy Shravan Mas
  • Happy Shravan Mas
  • Happy Shravan Mas Om Image

Leave a comment