Husband Nahi Aavadla Tar OLX Madhe Vikun Tak

Download Image
मुलगी आपल्या वडिलांना : पप्पा एक Important गोष्ट होती.
वडील : बोल ना.
मुलगी : मी एका मुलावर प्रेम करते पण तो America मधे रहतो आहे
*website* मुळे ओळख झाली *Facebook* मुळे मैत्री झाली
*Skype* मुळे त्याने मला propose केले
*WhatsApp* मुळे २ वर्षापासून प्रेम चालू आहे.

वडील : really मग आता *Twitter* मधे लग्न कर
*Make my trip* मधे हनिमून कर
*Flip kart* ने मूले मागवा *Gmail* मधे *receive* करा
*Last ला* जर *Husband* आवडला नाही तर *Olx* मधे विकून टाक.
Fresh आहे, लवकर फॉरवर्ड करा.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Marathi Vinod

Leave a comment