International Workers’ Day Marathi Wishing Pic

International Workers’ Day Marathi Wishing Pic

Download Image International Workers’ Day Marathi Wishing Pic

जगतो जगासाठी आयुष्यभर, मायमातीचा आधार,
नाही कुणाचा लाचार, माझ्या भूमितला कामगार.
कामगार दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा!

More Pictures

  • Happy International Workers’ Day Marathi Message Picture
  • International Workers Day Greeting Pic In Marathi
  • Happy International Workers Day Message Pic In Marathi
  • International Workers Day Marathi Wish Photo
  • International Workers Day Marathi Image
  • International Workers Day Wish In Marathi
  • International Workers Day Marathi Shayari Image
  • Happy Labour Day Marathi Wish Image
  • 1 May Kamgar Din Marathi Quote Image

Leave a comment