Jayana Aapan Aavadto Tyanchya Var Prem Kara

Prem Marathi
आपल्याला जे आवडतात त्यांच्यावर प्रेम करण्यापेक्षा ज्यानां आपण आवडतो त्यांच्यावर प्रेम करा.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Prem Marathi
  • Prem Marathi

Leave a comment