Jevha Mandirat Janarya Ranga

Jevha Mandirat Janarya Ranga
जेव्हा मंदिरात जाणाऱ्या रांगा वाचनालयात जातील
तेव्हा भारत जगात महासत्ता बनेल.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

    None Found

Leave a comment