Kali Sarkhe Oomlun Fulasarkhe Fulat Jave..

Marathi Shayari
कळीसारखे उमलून फुलासारखे फुलत जावे
क्षणाक्षणांच्या लाटांवर आयुष्य झुलत जावे
अश्रू असो कोणाचेही आपण विरघळून जावे
नसो कोणीही आपले
आपण मात्र कोणाचेही व्हावे!!

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Marathi Shayari

Leave a comment