Kalpanechya Navya Vata Pahavya


“किनाऱ्यावर उभे राहून फेसाळणार्या लाटा पाहाव्या,
दूर क्षितिजावर पोहोचवणाऱ्या कल्पनेच्या नव्या वाटा पहाव्या.”

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

    None Found

Leave a comment