Kartvya Karj Upkar Yanche Vismaran Hou Deu Naka

कर्तव्य, कर्ज, उपकार या तीन गोष्टींचं कधीच विस्मरण होऊ देऊ नये. 🙂

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Aayushyabhar Nusta Paisa Kamavnya Kade Laksh Deu Naka
  • Majeshir Vichar
  • Majeshir Vichar
  • Tya Vyakti Kade Kadhich Khote Bolu Naka
  • Aayushyat Kontyahi Vyaktila Jast Mahatv Devu Naka

Leave a comment