Life Quote In Gujarati

Life Quote In Gujarati
જિંદગી એક રમત છે જાતે જ નક્કી કરી લો ખેલાડી બનવું કે પછી રમકડું.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Life Quote Image In Gujarati
  • Gujarati Life Quote
  • Corona Virus Gujarati Life Quote
  • Daughter Quote In Gujarati
  • Daughter Quote In Gujarati
  • Love Quote In Gujarati
  • Girl Child Quote In Gujarati
  • Girl Success Quote In Gujarati
  • Radha Krishna Love Quote In Gujarati

Leave a comment