Mahan Marga Madhye Lahan Goshti Kara

Download Image
“आपण महान गोष्टी करू शकत नाही तर,
महान मार्गामध्ये लहान गोष्टी करा.”

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

Leave a comment