Maitri Shivay Aayushyala Arth Urat Nahi

Maitri ShayariDownload Image
कधी तरी भेटायला कारण लागत नाही…
भेटलो नाही म्हणून अंतर वाढत नाही…
सुख दु:ख वाटून घ्यायला सांगाव लागत नाही………
मैत्रीशिवाय आयुष्याला अर्थ उरत नाही…….!!

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Maitri Shayari
  • Maitri Shayari
  • Maitri Shayari
  • Maitri Shayari
  • Maitri Shayari
  • Maitri Shayari
  • Maitri Shayari
  • Maitri Shayari
  • Maitri Shayari

Leave a comment