Marathi Quote For Self

Marathi Quote For SelfDownload Image
मला जे मिळू शकले नाही, त्याबाबत दु:ख करत राहण्याऐवजी, जे काही मिळाले आहे त्याबाबत मी आभारी असले पाहिजे. जग अधिक चांगले, सुंदर करण्यासाठी हातभार लावण्याची संधी मला जेव्हा जेव्हा मिळेल, तेव्हा ती संधी मी गमावता कामा नये.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Marathi Quote For Comfort
  • Marathi Motivational Quote For Success
  • Marathi Quote On Decision In Life
  • Marathi Inspiration For God Blessing

Leave a comment