Narali Purnima Status in Marathi

Narali Purnima Status in Marathi
कोकण म्हणजे लाल मातीतली वाट,
कोकण म्हणजे निसर्गाचा थाट..
कोकण म्हणजे भरलेला पापलेट,
कोकण म्हणजे वडे सागोतीचं ताट..
नारळी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Narali Purnima Quotes in Marathi
  • Narali Purnima Message in Marathi
  • Narali Purnima Wishes in Marathi
  • Narali Purnima Marathi Wishes
  • Narali Purnima Marathi Wish Image
  • Narali Purnima Marathi Message
  • Happy Narali Purnima
  • Narali Purnima Hardik Shubhechchha
  • Narali Purnima Chya Hardik Shubhechchha

Leave a comment