Nirmal Manav Duniyano Amir Badsah

Nirmal Manav Duniyano Amir Badsah

This picture was submitted by Khetsi Maithia.

More Pictures

  • Sharir nirmal hashe to Bhagwan dekhashe
  • Je Mange Chhe Tene Amir Kem Kahevay
  • Gujarati Suvichar

Leave a comment