Om Guruve Namah – Guru Purnima Ki Hardik Badhai

Download Image
ऊँ गुरूवे नमः
गुरुब्रह्मा गुरुविर्ष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
गुरू गोविन्द दोऊ खङे का के लागु पाँव,
बलिहारी गुरू आपने गोविन्द दियो बताय।
सब धरती कागज करू, लेखनी सब वनराज।
सात समुंद्र की मसि करु, गुरु गुंण लिखा न जाए।।
यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान।
शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान।।
गुरू पुर्णिमा की हार्दिक बधाई

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Guru Purnima Ki Hardik Badhai
  • Guru Purnima Hardik Shubhkamna Image
  • Guru Purnima Ki Shubhkamnaaye

Leave a comment