Promise Day Quotes In Gujarati For Friends

Promise Day Quotes In Gujarati For FriendsDownload Image
ક્યારે કોઈને વચન આપીશ, એવું લાગ્યું પણ નોહતું.
પણ શું કરું તારા જેવી બહેનપણી
મને ગુમાવવી નથી.
માટે જીવનભર આ મૈત્રી આમજ નિભાવિશ
આ મારું તને વચન છે.
Happy Promise Day

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Promise Day Messages In Gujarati For Girlfriend
  • Promise Day Messages In Gujarati For Boyfriend
  • Happy Promise Day Image In Gujarati For Girlfriend
  • Happy Promise Day Image In Gujarati For Boyfriend
  • Happy Promise Day Short Quote In Gujarati
  • Happy Promise Day Quote In Gujarati For Friends
  • Promise Day Gujarati Message To Friends
  • Promise Day Gujarati Message For Friend
  • Promise Day Gujarati Message For Mother

Leave a comment