Republic Day Status In Gujarati

Republic Day Status In Gujarati
Download Image
ગાંધીજીનું સ્વપ્ન જયારે સત્ય બન્યું,
દેશ ત્યારે જ પ્રજાસત્તાક બન્યો,
આજ ફરીથી યાદ કરીએ તે મેહનત,
જે કરી હતી વીરો એ ત્યારે જ દેશ પ્રજાસતાક બન્યો.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Happy Republic Day Status In Gujarati
  • Republic Day Whatsapp Gujarati Status Picture
  • Republic Day In Gujarati
  • Republic Day Wish Photo In Gujarati
  • Republic Day Quotes In Gujarati
  • Republic Day Messages In Gujarati
  • Republic Day Wishes In Gujarati
  • Republic Day Image In Gujarati
  • Republic Day Message In Gujarati

Leave a comment