Sagar Na Moti Shodhva Sahela Chhe

Sagar Na Moti Shodhva Sahela ChheDownload Image
સાગર ના મોતી શોધવા સહેલા છે પણ માનવી ના મન સમજવા અધરા છે.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Aapno Deh Mandir Chhe
  • Sukh Ane Dukh
  • Sambandh
  • Samay Bahero Chhe Koinu Sambhalto NathiSamay Bahero Chhe Koinu Sambhalto Nathi
  • Bhagwan to aapani ander beselaj chhe
  • Gujarati Status
  • KARM NA KAYADA NE MAAN AAPVU
  • Koinu Saru Joyne Dukhi Na Thavu
  • Je Mange Chhe Tene Amir Kem Kahevay

Leave a comment