Sambandh Hamesha Tej Safal Thay Chhe

Sambandh Hamesha Tej Safal Thay Chhe
સંબંધ હમેશા તેજ સફળ થાય છે,
જે અહેસાન થી નહીં અહેસાસ થી બંધાયેલા હોય.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Sambandh
  • Sambandh Have Kodina Damthi Vechava Lagya Chhe
  • Sambandh Pan Trajvama Tolava Lagya Chhe
  • Sambandh Vijalina Tar Ni Jem Hoy Chhe
  • Jeni Najar Potana Parivar Taraf Chhe A Southi Sukhi Chhe
  • Sadhana Grahasthashram ma ja thay Aashramma nahi
  • Sambandh
  • Sambandh Ma Shu Vali Man Apman
  • Sambandh Hoy To Arisa Jeva Hoy

Leave a comment